Visie, missie en waarden

Onze Visie, Missie, Waarden en Gedragscode definiëren de normen en vereisten waaraan iedereen die namens Generali optreedt, moet voldoen.

Onze visie

« Our purpose is to actively protect and enhance people's lives »

  • Beschermen: In het hart van de verzekering zetten wij ons in voor het beheer en de beperking van risico's voor personen en instellingen.
  • Actief: We spelen een proactieve en doorslaggevende rol in het verbeteren van het leven van mensen door middel van verzekeringen.
  • Verbeteren: Generali zet zich ook in voor het creëren van waarde.
  • Het leven: Wij hebben een impact op de levenskwaliteit van mensen: hun bezittingen, hun veiligheid... onze adviezen en diensten zijn essentieel om hun persoonlijke oriëntatie op lange termijn te optimaliseren.
  • Mensen: Wij geven veel om de toekomst en het leven van onze klanten en medewerkers.

Onze Missie

« Our mission is to be the first choice by delivering relevant and accessible insurance solutions »

  • Aan de top staan van de keuzes: Wij willen het beste aanbod op de markt bieden, bepaald door de voordelen en winsten voor onze klanten.
  • Zorg ervoor: We zijn voortdurend op zoek naar manieren om de beste prestaties te leveren.
  • Relevant: Wij willen anticiperen op en inspelen op de essentiële behoeften van onze klanten en passen in hun levensstijl.
  • Toegankelijk: We willen vooral toegankelijk zijn, gemakkelijk te vinden, te begrijpen, te gebruiken, altijd beschikbaar, tegen concurrerende tarieven.

Nos Valeurs

Deliver on the promise

Wij sluiten langdurige contracten van wederzijds vertrouwen met onze medewerkers, klanten en partners. Al ons werk moet gericht zijn op het verbeteren van het leven van onze klanten. Wij verbinden ons er met strengheid en integriteit toe om deze belofte na te komen en het verschil te maken met een relatie die is opgebouwd voor de lange termijn.

Value our people

We waarderen onze teams, moedigen diversiteit aan, investeren in continue training en persoonlijke ontplooiing door het creëren van een werkomgeving die gebaseerd is op transparantie, samenhang en dialoog. Wij bevorderen de ontwikkeling van onze medewerkers om de toekomst van ons bedrijf veilig te stellen.

Live the community

We zijn er trots op deel uit te maken van een wereldwijde groep die sterke, verantwoorde en duurzame relaties ontwikkelt in de markten waarin zij actief is. We zijn actief geïnvesteerd in elk van hen.

Be open

Nieuwsgierig, open voor ideeën en uitwisselingen, richt onze dynamiek zich op de vooruitgang. De diversiteit van onze profielen leidt ertoe dat we de werkelijkheid vanuit verschillende invalshoeken bekijken.

Gedragscode

De Generali gedragscode is onze leidraad om het juiste te doen. Het bevat de ethische vereisten die iedereen die voor of namens Generali over de hele wereld werkt, geacht wordt te respecteren.

Het hebben van een gemeenschappelijke set van waarden en duidelijke ethische vereisten in onze Code helpt ons om consequent keuzes te maken en stelt ons in staat om een klimaat van oprechtheid, openheid en eerlijkheid op de werkplek te handhaven. Wanneer een werknemer met een ethisch dilemma wordt geconfronteerd, kunnen onze Waarden en onze Code als leidraad dienen.

Onze leiders moeten in dit opzicht voorbeeldig zijn en ervoor zorgen dat hun teams zich op hun gemak voelen bij het stellen van vragen over de naleving van bepaalde gedragingen of zakelijke voorstellen van onze waarden en de principes van onze Code. Daarnaast zorgen online en traditionele trainingsprogramma's, in combinatie met een uitgebreid communicatieprogramma, ervoor dat al onze medewerkers zich volledig bewust zijn van het belang van de Code en dat het hun verantwoordelijkheid is om zich uit te spreken als ze zich zorgen maken.

Iedereen wordt aangemoedigd om zijn of haar bezorgdheid te uiten of om opheldering te vragen over een aspect van onze Code. Om dit proces te vergemakkelijken zijn er communicatienetwerken beschikbaar voor de medewerkers, zowel lokaal als op groepsniveau, in alle landen waar we actief zijn. Vertrouwelijkheid is gegarandeerd en we hebben een nultolerantiebeleid ten aanzien van elke vorm van vergelding.

Hieronder vindt u de in het Frans vertaalde Gedragscode.