Beleid voor de behandeling van klachten

Generali Luxembourg streeft er altijd naar haar klanten te voorzien van kwaliteitsproducten en -diensten. Indien zij echter moeilijkheden ondervinden en hun ongenoegen willen uiten, kunnen zij een beroep doen op het beheer- en klachtenbehandelingssysteem dat door het bedrijf ter beschikking is gesteld.

Dit systeem heeft als doel de klachten van klanten efficiënt, transparant en gelijkelijk te behandelen, in overeenstemming met de geldende regelgeving.

Het onderstaande document is een samenvatting van de bestaande interne procedure. Het beschrijft ook hoe een klacht kan worden ingediend bij Generali Luxembourg en hoe de maatchappij de klacht zal behandelen.

Eventuele aanvullende informatie kan gratis worden verkregen op verzoek van uw gebruikelijke contactpersoon of door een e-mail te sturen naar contact@generali.lu.