Een breed scala aan beleggingsinstrumenten om de doelstellingen van de intekenaar te bereiken

De intekenaar heeft de mogelijkheid om in verschillende activaklassen te beleggen:

  • Externe fondsen
  • Algemeen Fonds
  • Toegewijde interne fondsen

Het bedrijf biedt ook een beleggingsoplossing aan die gestructureerde producten integreert na een rigoureus analyse- en acceptatieproces.

De rijkdom van het financiële aanbod laat de inschrijver toe om een gepersonaliseerde financiële toewijzing op te bouwen, in functie van zijn of haar doelstellingen, beleggingshorizon en risicogevoeligheid.

Deze toewijzing staat niet vast en kan op elk moment worden herzien om aan de behoeften en verwachtingen van de intekenaar te voldoen.

Notre offre financière 1 NL

Externe fondsen om het spaargeld te diversifiëren

Wij bieden een gediversifieerd aanbod van ICBE's die rigoureus zijn geselecteerd uit gerenommeerde bedrijven.

Met de hulp van zijn adviseur kan de intekenaar vrij kiezen uit de beschikbare media, met name op basis van zijn voorkeuren op het gebied van activaklassen (aandelen, obligaties, onroerend goed, enz.) en/of geografische gebieden (Europa, Japan, opkomende markten, Noord-Amerika, enz.).

De momenteel beschikbare externe fondsen staan HIER vermeld.

Een algemeen fonds om het spaargeld veilig te stellen

Intekenaars hebben de mogelijkheid om een deel van hun spaargeld te beleggen in het “Fonds Général”, dat in euro's is uitgedrukt.

Deze steun biedt een kapitaalgarantie na aftrek van de beheersvergoedingen, aangezien de toewijzing van de winstdeling niet gegarandeerd is. De intekenaar kan zo een deel van zijn spaargeld veiligstellen.

Voor meer informatie over het “Fonds Général” kunt u de samenvatting hieronder raadplegen.

Toegewijde interne fondsen om te voldoen aan de meest geavanceerde investeringsdoelstellingen

De Toegewijde Interne Fondsen zijn toegankelijk vanuit een deposito van 250.000,- € en worden door professionele beheerders op discretionaire basis beheerd, volgens de doelstellingen en parameters die de inschrijver samen met zijn adviseur bepaalt, en volgens zijn persoonlijk beleggingsbeleid.

Indien het risicoprofiel van de intekenaar of zijn behoeften zouden veranderen, zou het mogelijk zijn om het beleggingsbeleid te wijzigen en aan te passen.

In overeenstemming met de Luxemburgse regelgeving kan de beheerder van een Toegewijd Intern Fonds beleggen in een breed scala aan activa: levende effecten (bijvoorbeeld aandelen en obligaties), conventionele fondsen en zelfs alternatieve producten.

Het Toegewijd Intern Fonds kan inspelen op specifieke behoeften en verwachtingen en kan aanleiding geven tot tal van variaties. Hier zijn een paar illustraties.

Andere interne fondsen

Naast de Toegewijde Interne Fondsen, en afhankelijk van de situatie, kan de onderneming andere soorten interne fondsen opzetten, waaronder Intern Collectieve Fondsen.