Een exclusief aanbod voor de meest eisende klanten

We hebben een gamma aan hoogwaardige premieverzekeringsproducten ontwikkeld:

  • Een levensverzekering: Generali Espace Lux Leven België,
  • Een kapitalisatiecontract: Generali Espace Lux Kapitalisatie België.

Ze zijn specifiek gericht op Belgische belastingplichtige die op zoek zijn naar oplossingen op maat en zich kunnen aanpassen aan hun veranderende behoeften en verwachtingen.

Flexibele oplossingen


Mogelijkheid om het contract aan te vullen en op elk moment stortingen te doenInitiële betaling: min. 100.000,- € per beleggingsinstrument, behalve voor een Toegewijd Intern Fonds  (min. 250.000,- € om te investeren in een Toegewijd Intern Fonds).
Extra betalingen: min. 20.000,- € met een min. van 10.000,- € per beleggingsinstrument.

Dankzij arbitrages kunnen besparingen op elk moment binnen de beleggingsinstrumenten geheroriënteerd wordenMin. 10.000,- € per beleggingsinstrument, met uitzondering van de 1e investering in een Toegewijd Intern Fonds (min. 250.000,- € om te investeren in een Toegewijd Intern Fonds)
Saldo per per beleggingsinstrument na arbitrage: min. 10.000,- €, behalve voor het Toegewijd Intern Fonds (min. 250.000,- € om in een Toegewijd Intern Fonds te blijven)

Mogelijkheid om het spaargeld geheel of gedeeltelijk af te halen door gedeeltelijke - of volledige afkopenBedrag van de gedeeltelijke aflossing: min. 10.000,- €.
Saldo van het contract na gedeeltelijke aflossing: min. 10.000,- €.
Saldo per beleggingsinstrument na gedeeltelijke aflossing: min. 10.000,- €, behalve voor het Toegewijd Intern Fonds (min. 250.000,- € om in een Toegewijd Intern Fonds te blijven).


Pour plus d’informations sur nos produits, nous vous invitons à consulter les Fiches Infos ci-dessous.

PRIIP-documenten

Met betrekking tot de Europese regelgeving inzake "Packaged Retail and Insurance-based Investment Products" (PRIIPS) verstrekt Generali Luxemburg u verschillende informatiedocumenten.

Allereerst heeft Generali Luxemburg voor elk op de markt gebracht verzekeringsproduct een generiek informatiedocument met de naam "Key Information Document" of "KID" opgesteld. Hieronder vindt u de permalinks die u toegang geven tot deze verschillende documenten:

Verzekeringsproduct
Generali Espace Lux Leven België
Generali Espace Lux Kapitalisatie België

Voor elke beleggingsoptie of -ondersteuning die in het kader van de op de markt gebrachte producten wordt aangeboden, stelt Generali Luxembourg een financieel informatiedocument ter beschikking dat twee vormen kan aannemen, afhankelijk van het type optie of ondersteuning:

  • Of een Key Investor Information Document ("KID") voor externe fondsen,
  • Ofwel een specifiek informatiedocument ("DIS") voor de andere investeringsopties/steunen.

Hieronder staan de opties en investeringsvehikels waarvoor een DIS ter beschikking wordt gesteld:

Investeringsmogelijkheid en ondersteuning
« Fonds Général » in euro
Toegewijd Intern Fonds met Defensieve Beheerspolitiek
Toegewijd Intern Fonds met Evenwichtige  Beheerspolitiek
Toegewijd Intern Fonds met Dynamische  Beheerspolitiek
Toegewijd Intern Fonds met Stoutmoedige Beheerspolitiek
Intern Collectief Fonds “Mondial Finances Flexible”
DIS interne fondsen

Informatie over duurzame ontwikkeling

In overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving inzake duurzame financiering wordt in deze rubriek de reglementaire informatie over de belangrijkste door Generali Luxembourg verzekerde levensverzekerings- en kapitalisatiecontracten gegroepeerd.


Duurzaamheidsinformatie voor onze externe fondsen
Duurzaamheidsinformatie voor onze interne fondsen
Toelichting op de duurzaamheidsfactoren