Het Groothertogdom Luxemburg

Dankzij een stabiel politiek, economisch en fiscaal klimaat is Luxemburg één van de machtigste financiële centra van Europa geworden.

Door haar centrale ligging binnen de Europese Unie en haar internationale openheid heeft zij de kans gekregen om een pionier te zijn in de distributie van verzekeringsproducten in het kader van de Vrijheid van Dienstverlening (FOD).

Het vrij verrichten van diensten

Verschillende Europese richtlijnen hebben een echte Europese levensverzekeringsmarkt gecreëerd, waardoor elke inwoner van een land in de Europese Economische Ruimte (EER) een levensverzekeringscontract (of kapitalisatiecontract) kan afsluiten met een verzekeraar die in een ander EER-land is gevestigd.

Het Abonnee beschermingsplan

De Luxemburgse wet- en regelgeving biedt één van de sterkste bescherming voor de intekenaar in Europa.

De veiligheidsdriehoek

Elke Luxemburgse levensverzekeraar is wettelijk verplicht om alle representatieve activa en verbintenissen van zijn klanten te vertegenwoordigen (de technische voorzieningen) door deze te deponeren bij een onafhankelijke depothoudende banken. Elk van deze depothoudende banken moet een deposito-overeenkomst met de verzekeringsmaatschappij ondertekenen, die moet worden goedgekeurd door het Commissariat aux Assurances (CAA - het officiële controleorgaan voor de verzekeringssector in Luxemburg).

Cet arrangement, connu sous le nom de Triangle de Sécurité, assure par ailleurs que les actifs représentatifs des provisions techniques, sont à tout moment, parfaitement ségrégués des autres avoirs de l’entreprise d’assurance, et logés sur des comptes bancaires différents.

Fiscale transparantie

  • Naleving van de geldende regelgeving inzake automatische informatie-uitwisseling op fiscaal gebied (FATCA, CRS)
  • Naleving van de geldende regelgeving inzake de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
  • Beginsel van fiscale neutraliteit in Luxemburg voor elk contract dat door een niet-Luxemburgse ingezetene wordt gesloten met een in het Groothertogdom Luxemburg gevestigde verzekeraar
  • Naleving en toepassing van de belastingheffing van het land waar de intekenaar en, in voorkomend geval, de begunstigde wonen

Verzekeringen & Pensioenen

« Het Luxemburgse financiële centrum heeft zich gevestigd als de plaats bij uitstek voor de distributie van verzekeringsproducten in het kader van het recht van vestiging of het vrij verrichten van diensten binnen de Europese Unie. Er zijn momenteel een honderdtal verzekeringsmaatschappijen, waarvan de meeste dochterondernemingen van grote internationale groepen. »

Wij nodigen u uit om de brochure "Levensverzekering" van Luxembourg For Finance te lezen.