Wettelijke bepalingen

Generali Luxemburg is een volledige dochteronderneming van de Generali Groep en is ingeschreven in het Italiaanse register van verzekeringsgroepen onder nummer 026.

Contactgegevens

Generali Luxembourg S.A.
Naamloze Vennootschap naar Luxemburgs recht
Hoofdkantoor: 2B rue Nicolas Bové, L-1253 Luxemburg
RCS Luxembourg B 165407

Die deel uitmaakt van de Generali-groep en die is ingeschreven in het Italiaanse register van verzekeringsmaatschappijen onder nummer 026.

Disclaimer

Alle informatie op de site is louter indicatief en is niet contractueel van aard. Het is niet de verantwoordelijkheid van Generali Luxemburg.

Deze site is niet transactioneel en de informatie op deze site vormt geen uitnodiging of aanbod om in te schrijven op een levensverzekering of een kapitalisatiecontract.

Generali Luxemburg is niet verantwoordelijk voor mogelijke fouten of storingen die inherent zijn aan het informatiesysteem. Generali Luxemburg kan met name niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de transmissie, de betrouwbaarheid van de gegevensoverdracht, de toegangstijd of eventuele toegangsbeperkingen op specifieke netwerken en/of servers die op het internetnetwerk zijn aangesloten.

Generali Luxembourg wijst alle verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de informatie of diensten die op de door de hyperlinks geactiveerde sites worden aangeboden en voor eventuele moeilijkheden die de internetgebruiker bij de toegang tot deze sites kan ondervinden.

Er wordt alles aan gedaan om de toegang tot de site te behouden. De toegang tot de site kan echter tijdelijk of permanent worden onderbroken, met name om juridische, technische of onderhoudsredenen. Generali Luxembourg kan geen compensatie verlenen voor het niet beschikbaar zijn van de site, noch tijdelijk, noch permanent.

Derechos de autor y propiedad intelectual

Las marcas, los logotipos y, en general, todos los elementos de propiedad intelectual son propiedad de su autor, están registrados y protegidos como tales, en particular por Generali Luxembourg. Se prohíbe cualquier uso o reproducción.

Además, la información contenida en este sitio debe utilizarse con fines estrictamente personales. Queda prohibido cualquier uso, reproducción, copia o distribución con fines comerciales.

Toepasselijk recht

Het gebruik van de site is onderworpen aan het Luxemburgse recht en valt onder de bevoegdheid van de Luxemburgse rechtbanken.

Technische vereisten

Het gebruik van de site is onderworpen aan het Luxemburgse recht en valt onder de bevoegdheid van de Luxemburgse rechtbanken.

Op PCNavigator
Internet Explorer 8.0 en hoger.
Safari-browser - Firefox-browser 2.0 en hoger - Opera-browser - Chrome-browser

Op MacBrowser
Safari

Op iOS (iPhone/iPad)
Safari Browser