Beleid inzake belangenconflicten

Generali Luxemburg kan bij de distributie van beleggingsproducten op basis van verzekeringen geconfronteerd worden met situaties van belangenconflicten.

In overeenstemming met de geldende regelgeving heeft Generali Luxemburg een beleid voor het beheer van belangenconflicten opgesteld rond drie assen: opsporing, preventie en beheer van belangenconflicten.

In het onderstaande document wordt het beleid van Generali Luxemburg op dit gebied samengevat. Het bevat informatie die de cliënten in staat stelt te begrijpen welke maatregelen de Vennootschap heeft genomen om de bescherming en het primaat van hun belangen te waarborgen.

Eventuele aanvullende informatie kan op verzoek worden verkregen bij uw gebruikelijke contactpersoon of door een e-mail te sturen naar contact@generali.lu.